Dječji vrtić Višnjan

DJEČJI VRTIĆ VIŠNJAN-JAVNI POZIV za uključivanje djece u obvezni Program predškole u Dječjem vrtiću Višnjan u pedagoškoj godini 2020./2021.

5. listopada 2020.

  Jože Šurana 2/a, 52463 Višnjan – Visignano Tel: 052/449 472;091/4490005 OIB: 32498325979 KLASA: 601-08/20-01/08 URBROJ: 2167/03-54-31-20-01   U Višnjanu – Visignano, 02. listopada 2020. godine   Na temelju članka 23a stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) te Odluke o objavi javnog poziva za uključivanje […]

Kategorija: Dječji vrtić Višnjan > Vijesti > Vrtic - vijesti Detaljnije >

ODLUKA O LISTI REDA PRVENSTVA ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ VIŠNJAN U PEDAGOŠKOJ GODINI 2020/2021.

14. kolovoza 2020.

Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/18), članka 35. Statuta Dječjeg vrtića Višnjan, članka 14. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Višnjan, u skladu s Odlukom o pokretanju postupka upisa u Dječji vrtić Višnjan u pedagoškoj godini 2020/2021. […]

Kategorija: Natječaji i oglasi > Vijesti > Vrtić - natječaji > Vrtic - vijesti Detaljnije >

DJEČJI VRTIĆ VIŠNJAN- NATJEČAJI ZA POSAO

7. kolovoza 2020.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19),  članka 35. Statuta Dječjeg vrtića Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan 02/2018) te odluke Upravnog vijeća KLASA: 601-03/20-01/05, URBROJ: 2167/03-54-31-20-04 Dječji vrtić Višnjan raspisuje NATJEČAJ   za popunu radnih  mjesta u Dječjem vrtiću Višnjan:   a) odgojitelja/ice djece rane i predškolske […]

Kategorija: Dječji vrtić Višnjan > Natječaji i oglasi > Vijesti > Vrtić - natječaji > Vrtic - vijesti Detaljnije >

PRIJEDLOG LISTE PRVENSTVA ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ VIŠNJAN U PEDAGOŠKOJ GODINI 2020./2021.

17. srpnja 2020.

U nastavku donosimo prijedlog liste prvenstva za upis djece u dječji vrtić višnjan u pedagoškoj godini 2020./2021.: Prijedlog-liste-prvenstva-djecji-vrtic-visnjan

Kategorija: Natječaji i oglasi > Vijesti > Vrtić - natječaji > Vrtic - vijesti Detaljnije >

O G L A S RODITELJIMA/SKRBNICIMA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ VIŠNJAN

1. lipnja 2020.

Jože Šurana 2/a, 52463 Višnjan – Visignano Tel: 052/449 472; 091/449 0005 OIB: 32498325979 KLASA:UP/601-03/20-01/01 URBROJ:2167/03-54-31-19-01 U Višnjanu, 01. lipnja 2020. godine Temeljem članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/18), članka 43. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09), članka 35. Statuta Dječjeg vrtića Višnjan te članku 4. […]

Kategorija: Dječji vrtić Višnjan > Vijesti Detaljnije >

OBAVIJEST – DJEČJI VRTIĆ VIŠNJAN

21. svibnja 2020.

Obavještavaju se roditelji/skrbnici djece rane i predškolske dobi da će se upisi u Dječji vrtić Višnjan za pedagošku godinu 2020/2021. objaviti 01. lipnja 2020. godine na mrežnim stranicama Općine Višnjan te na oglasnim pločama Dječjeg vrtića Višnjan i Općine Višnjan.

Kategorija: Dječji vrtić Višnjan > Vijesti Detaljnije >

Upitnik potreba za korištenjem usluga Dječjeg vrtića Višnjan

19. svibnja 2020.

Poštovani roditelji, obavještavamo vas da su u tijeku pripreme za nastavak pružanja usluge boravka djece u Dječjem vrtiću Višnjan. Kako bismo mogli planirati organizaciju rada u narednom razdoblju, za lipanj, srpanj i kolovoz, a poštujući aktualne epidemiološke mjere, molimo sve roditelje da popune priloženi upitnik i dostave ga u vrtić u elektroničkom obliku (e-mail: v.mladinov@visnjan.hr) ili poštom […]

Kategorija: Dječji vrtić Višnjan > Vijesti Detaljnije >

OBAVIJEST ZA KORISNIKE DJEČJEG VRTIĆA VIŠNJAN-ISPRIČNICE

20. travnja 2020.

DJEČJI VRTIĆ VIŠNJAN Jože Šurana 2/a, 52463 Višnjan – Visignano Tel: 052/449 472;091/4490005 OIB: 32498325979 KLASA: 601-11/20-01/05 URBROJ: 2167/03-54-31-20-01 Višnjan – Visignano, 20. travnja 2020. godine                                                           […]

Kategorija: Dječji vrtić Višnjan > Vijesti Detaljnije >

Vrtić Vira Turistička zajednica Montens Političke stranke Usluga Višnjan

Vremenska prognoza