Vijesti

NATJEČAJ ZA RUKOVATELJEM RADNIM STROJEM

30. siječnja 2023.

Na temelju članka 41. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22) i članka 13. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, direktor Montenes d.o.o., Rodoljub Kosić,dipl.ing.el. dana 27. siječnja 2023. raspisuje  NATJEČAJ za popunu radnog mjesta  RUKOVATELJ RADNIM STROJEM […]

Kategorija: Montenes d.o.o. > Montenes d.o.o. - natječaji > Natječaji i oglasi > Vijesti Detaljnije >

NATJEČAJ ZA ADMINISTRATIVNOG TAJNIKA/CA

30. siječnja 2023.

Na temelju članka 41. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22) i članka 13. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, direktor Montenes d.o.o., Rodoljub Kosić,dipl.ing.el. dana 27. siječnja 2023. raspisuje NATJEČAJ za popunu radnog mjesta  ADMINISTRATIVNI TAJNIK/CA – […]

Kategorija: Montenes d.o.o. > Montenes d.o.o. - natječaji > Natječaji i oglasi > Vijesti Detaljnije >

NATJEČAJ ZA SAMOSTALNOG REFERENTA ZA FINANCIJE

30. siječnja 2023.

Na temelju članka 41. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22) i članka 13. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, direktor Montenes d.o.o., Rodoljub Kosić,dipl.ing.el. dana 27. siječnja 2023. raspisuje  NATJEČAJ za popunu radnog mjesta  SAMOSTALNI  REFERENT  ZA […]

Kategorija: Montenes d.o.o. > Montenes d.o.o. - natječaji > Natječaji i oglasi > Vijesti Detaljnije >

OBAVIJEST

27. siječnja 2023.

Na temelju članaka 14. i 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19.), Jedinstveni upravni odjel Općine Višnjan daje   OBAVIJEST Općina Višnjan pokrenula je postupak izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Višnjan. Pozivaju se svi zainteresirani za sudjelovanje u postupku s novim prijedlozima ili dopunama  ranije predanih zahtjeva […]

Kategorija: e-oglasna ploča > Natječaji i oglasi > Vijesti > Zakonska regulativa Detaljnije >

NATJEČAJ ZA PRIJEM U SLUŽBU – REFERENT KOMUNALNI I PROMETNI REDAR

27. siječnja 2023.

Pročelnica po ovlaštenju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Višnjan, na temelju članka 19., 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.- u nastavku teksta ZSN) raspisuje OGLAS za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Općinu Višnjan, Jedinstveni upravni odjel, na radno […]

Kategorija: Natječaji i oglasi > Vijesti Detaljnije >

NATJEČAJ ZA PRIJEM U SLUŽBU – SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT

27. siječnja 2023.

Na temelju članka 19., 28 i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi   („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) (u nastavku ZSN), pročelnica po ovlaštenju Općine Višnjan, objavljuje OGLAS za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Općini Višnjan, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalni sustav, prostorno […]

Kategorija: Natječaji i oglasi > Vijesti Detaljnije >

NATJEČAJ ZA PRIJEM RADNIKA

26. siječnja 2023.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Višnjan („Službeni glasnik Općine Višnjan“ 6/2022), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Višnjan 25. siječnja 2023. objavljuje   NATJEČAJ   za prijem radnika na radna mjesta: Stručni suradnik psiholog 1 izvršitelj/ica na neodređeno […]

Kategorija: Dječji vrtić Višnjan > Natječaji i oglasi > Vijesti Detaljnije >

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAMJENU NEKRETNINA

12. prosinca 2022.

Na temelju članka 35. stavka 2. i 391. članak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14.), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., […]

Kategorija: Natječaji i oglasi > Vijesti Detaljnije >

Vrtić Vira Turistička zajednica Montens Političke stranke Usluga Višnjan

Vremenska prognoza