Vijesti

NATJEČAJ-VODITELJ KOMUNALNOG POGONA – MONTENES d.o.o.

19. lipnja 2020.

Temeljem odredbi Zakona o radu (Narodne Novine broj: 93/14. i 127/17) i Odluke direktorice trgovačkog društva MONTENES d.o.o., Trg slobode 1, 52463 Višnjan, OIB: 89770126904, raspisuje se dana 19. lipnja 2020. godine   NATJEČAJ za popunu radnog mjesta   VODITELJ KOMUNALNOG POGONA – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 6 mjeseci. […]

Kategorija: Montenes d.o.o. > Montenes d.o.o. - natječaji > Natječaji i oglasi > Vijesti Detaljnije >

NATJEČAJ- KOMUNALNI DJELATNICI- MONTENES d.o.o.

19. lipnja 2020.

Temeljem odredbi Zakona o radu (Narodne Novine broj: 93/14., 127/17,98/19) i Odluke direktorice trgovačkog društva MONTENES d.o.o., Trg slobode 1, 52463 Višnjan, OIB: 89770126904, raspisuje se dana 19. lipnja 2020. godine NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta   KOMUNALNI DJELATNIK- 2 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od šest mjeseci   OPIS POSLOVA Poslovi […]

Kategorija: Montenes d.o.o. > Montenes d.o.o. - natječaji > Natječaji i oglasi > Vijesti Detaljnije >

JAVNI NATJEČAJ- VIŠI SAVJETNIK ZA PRAVNE I IMOVINSKE POSLOVE – OPĆINA VIŠNJAN

19. lipnja 2020.

Na temelju članka 18. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 , 4/18,112/19) Općina Višnjan objavljuje dana 19. lipnja 2020. godine N A T J E Č A J za prijam u službu na radno mjesto: VIŠI SAVJETNIK ZA PRAVNE I IMOVINSKE POSLOVE – 1 izvršitelj/ica […]

Kategorija: Natječaji i oglasi > Vijesti Detaljnije >

JAVNI NATJEČAJ- REFERENT- KOMUNALNI I PROMETNI REDAR- OPĆINA VIŠNJAN

19. lipnja 2020.

Na temelju članka 18. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19) i  članaka 109. do 117. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne Novine broj 68/18, 110/18), Općina Višnjan objavljuje dana 19.06. 2020. godine   OGLAS za prijam u službu na radno mjesto: REFERENT- KOMUNALNI I […]

Kategorija: Natječaji i oglasi > Vijesti Detaljnije >

MONTENES d.o.o.-ODLUKA o poništenju natječaja – voditelj komunalnog pogona

19. lipnja 2020.

Temeljem odredbi Izjave o osnivanju trgovačkog društva MONTENES d.o.o. i odredbi javnog natječaja za popunu radnog mjesta voditelja komunalnog pogona, direktorica društva dana 16. lipnja 2020. godine donosi sljedeću     ODLUKU o poništenju natječaja  I. Poništava se natječaj za radno mjesto voditelja komunalnog pogona u trgovačkom društvu MONTENES d.o.o. Višnjan objavljen dana 17. travnja […]

Kategorija: Montenes d.o.o. > Montenes d.o.o. - natječaji > Natječaji i oglasi > Vijesti Detaljnije >

MONTENES d.o.o.- ODLUKA o poništenju natječaja-KOMUNALNI DJELATNICI

19. lipnja 2020.

Temeljem odredbi Izjave o osnivanju trgovačkog društva MONTENES d.o.o. i odredbi javnog natječaja za popunu radnog mjesta komunalni djelatnik, direktorica društva dana 16. lipnja 2020. godine donosi sljedeću     ODLUKU o poništenju natječaja  I. Poništava se natječaj za radno mjesto komunalnog djelatnika u trgovačkom društvu MONTENES d.o.o. Višnjan objavljen dana 17. travnja 2020. godine. […]

Kategorija: Montenes d.o.o. > Montenes d.o.o. - natječaji > Natječaji i oglasi > Vijesti Detaljnije >

PRETHODNA PROVJERA ZNANJA- ADMINISTRATIVNI TAJNIK-REFERENT

19. lipnja 2020.

Prethodna provjera znanja za prijam u službu administrativnog tajnika- referenta u  Općini Višnjan održati će se dana 26. lipnja 2020. godine (petak) s početkom u 16,30 sati u prostorijama Palače Sincich, Trg Pino Budicin 1, Višnjan. Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i […]

Kategorija: Natječaji i oglasi > Vijesti Detaljnije >

PRETHODNA PROVJERA ZNANJA – SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I GRADNJU

19. lipnja 2020.

Prethodna provjera znanja za prijam u službu samostalnog upravnog referenta za komunalni sustav, prostorno planiranje i gradnju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Višnjan održati će se dana 26. lipnja 2020. godine s početkom u 15,30 sati u prostorijama Palače Sincich, Trg Pino Budicin 1, Višnjan. Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere […]

Kategorija: Natječaji i oglasi > Vijesti Detaljnije >

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE VIŠNJAN

16. lipnja 2020.

Na temelju članka 35. stavka 2. i 391. članak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), Odluke o prodaji zemljišta Zajednici Talijana „dr. Silvio Fortuna“ -Comunità degli Italiani „Dott. S. Fortuna “(Službeni glasnik Općine Višnjan broj 4/2019), Odluke […]

Kategorija: Natječaji i oglasi > Vijesti Detaljnije >

OBAVIJEST O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VIŠNJAN

16. lipnja 2020.

Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Višnjan je pokrenuta temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Višnjan o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Višnjan („Službeni glasnik Općine Višnjan“, br. 01/18, 02/18, 5/19,5/19- pročišćeni tekst). Odluka-o-izradi-izmjena-i-dopuna-prostornog-plana-uredenja-opcine-visnjan-sg-1-2018 Odluka-o-izmjeni-i-dopuni-odluke-o-izradi-izmjena-i-dopuna-prostornog-plana-sg-2-2018 Odluka-o-izmjeni-i-dopuni-odluke-o-izradi-izmjena-i-dopuna-prostornog-plana-uredenja-opcine-visnjan-sg-5-2019 Odluka-o-izmjeni-i-dopuni-odluke-o-izradi-izmjena-i-dopuna-prostornog-plana-uredenja-opcine-visnjan-procisceni-tekst-sg-5-2019   Slijedom navedenog u nastavku donosimo Obavijest o ponovnoj javnoj raspravi o prijednogu  Izmjena i dopuna […]

Kategorija: Natječaji i oglasi > Vijesti Detaljnije >

Vrtić Vira Turistička zajednica Montens Političke stranke Usluga Višnjan

Vremenska prognoza