Vijesti

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU I ZAMJENU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU OPĆINE VIŠNJAN – ISPRAVAK

23. svibnja 2022.

Ispravlja se pogreška na službenim web stranicama Općine Višnjan ( https://www.visnjan.hr/javni-natjecaj-za-prodaju-i-zamjenu-nekretnina-u-vlasnistvusuvlasnistvu-opcine-visnjan-2/ )  na kojim je objavljen Javni natječaj za prodaju i zamjenu nekretnina u vlasništvu/suvlasništvu Općine Višnjan KLASA: 940-02/22-01/02, URBROJ: 2163-38-2-22-1, od 17. svibnja 2022.   U objavi Javnog natječaju za prodaju i zamjenu nekretnina u vlasništvu/suvlasništvu Općine Višnjan , ispravlja se tekst : „Rok za podnošenje […]

Kategorija: Natječaji i oglasi > Vijesti Detaljnije >

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU REFERENT KOMUNALNI I PROMETNI REDAR

20. svibnja 2022.

Pročelnica po ovlaštenju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Višnjan, na temelju članka 17., 19. i 28. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19- u nastavku teksta ZSNLS) raspisuje   JAVNI NATJEČAJ   za prijam u službu u Općinu Višnjan, Jedinstveni upravni odjel, na radno […]

Kategorija: Natječaji i oglasi > Vijesti Detaljnije >

RUKOVATELJ RADNIM STROJEM

20. svibnja 2022.

Temeljem odredbi Zakona o radu (Narodne Novine broj: 93/14, 127/17 i 98/19) i Odluke direktorice trgovačkog društva VIRA d.o.o., Trg slobode 1, Višnjan-Visignano, OIB: 71086803907, dana  20. svibnja 2022. raspisuje se    NATJEČAJ za popunu radnog mjesta RUKOVATELJ RADNIM STROJEM – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 6 mjeseci OPIS POSLOVA: […]

Kategorija: Natječaji i oglasi > Vijesti > Vira d.o.o. - natječaji Detaljnije >

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA/ICE TRGOVAČKOG DRUŠTVA USLUGA VIŠNJAN D.O.O.

20. svibnja 2022.

Na temelju članka 12. Izjave o osnivanju društva USLUGA VIŠNJAN d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju od dana 10. siječnja 2013. godine, te Odluke Skupštine ruštva o raspisivanju natječaja za imenovanje uprave-direktora/ice trgovačkog društva USLUGA VIŠNJAN d.o.o., Skupština Društva raspisuje sljedeći   NATJEČAJ za imenovanje direktora/ice trgovačkog društva USLUGA VIŠNJAN d.o.o., 1 izvršitelj/ica, na […]

Kategorija: Natječaji i oglasi > Usluga Višnjan d.o.o. - natječaji > Vijesti Detaljnije >

NATJEČAJ ZA IZBOR DIREKTORA/ICE TRGOVAČKOG DRUŠTVA VIRA D.O.O.

20. svibnja 2022.

Na temelju članka 14. Izjave o osnivanju društva VIRA d.o.o. – VIŠNJANSKA RAZVOJNA AGENCIJA za izgradnju i upravljanje poslovnim zonama i privlačenje investicija od dana 29. svibnja 2017. godine, te Odluke Skupštine Društva o raspisivanju natječaja za imenovanje uprave-direktora/ice trgovačkog društva VIRA d.o.o., Skupština Društva raspisuje sljedeći   NATJEČAJ za imenovanje direktora/ice trgovačkog društva VIRA […]

Kategorija: Natječaji i oglasi > Vijesti > Vira d.o.o. - natječaji Detaljnije >

NATJEČAJ ZA IZBOR DIREKTORA TRGOVAČKOG DRUŠTVA MONTENES D.O.O.

20. svibnja 2022.

Na temelju članka 11. Izjave o osnivanju društva MONTENES d.o.o. za održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture od dana 26. svibnja 2017. godine, te Odluke Skupštine Društva o raspisivanju natječaja za imenovanje uprave-direktora/direktorice MONTENES d.o.o., Skupština Društva raspisuje sljedeći                                   […]

Kategorija: Montenes d.o.o. - natječaji > Natječaji i oglasi > Vijesti Detaljnije >

NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora/ice Turističke zajednice Općine Višnjan

19. svibnja 2022.

Na  temelju  članka  18.,  točke  6.  Zakona  o  turističkim  zajednicama  i  promicanju  hrvatskog turizma  („Narodne  novine“  broj  52/19.,  42/20.),  članka  1.  Pravilnika  o  posebnim  uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama („Narodne novine“ broj 13/22.), članka  24.,  stavka  1.,  točke  6.  i  članka  40.,  stavak  2.  Statuta  Turističke  zajednice  Općine Višnjan („Službeni glasnik Općine […]

Kategorija: Natječaji i oglasi > Turistička zajednica Općeine Višnjan > Vijesti Detaljnije >

hodit, pit i zvizde brojit, Višnjan / Tičan, 21.06.2022.

19. svibnja 2022.

Dragi ljubitelji vina i zvijezda pozivamo vas u Višnjan i na Tičan 21.06.2022. na vrhunski enogastroastro događaj, jedini takav u Istri, a i šire. „hodit, pit i zvizde brojit“ je nastao u suradnji Općine Višnjan, TZO Višnjan, Zvjezdarnice Višnjan, Agro udruge Višnjan, višnjanskih vinara, poduzetnika, obrtnika i ugostitelja te članova Udruge Volim Višnjan. Dođite na […]

Kategorija: TZ - vijesti > Vijesti Detaljnije >

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU I ZAMJENU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU OPĆINE VIŠNJAN

17. svibnja 2022.

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU I ZAMJENU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU OPĆINE VIŠNJAN Na temelju članka 35. stavka 2. i 391. članak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14.), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ […]

Kategorija: Natječaji i oglasi > Vijesti Detaljnije >

OGLAS RODITELJIMA/SKRBNICIMA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ VIŠNJAN U PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.

11. svibnja 2022.

Temeljem članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/18), članka 43. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09), članka 35. Statuta Dječjeg vrtića Višnjan te članku 4. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Višnjan, odlukom Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Višnjan sa […]

Kategorija: Dječji vrtić Višnjan > Natječaji i oglasi > Vijesti Detaljnije >

Vrtić Vira Turistička zajednica Montens Političke stranke Usluga Višnjan

Vremenska prognoza