Obrasci

U nastavku možete pronaći potrebne obrasce iz djelokruga  Općine Višnjan.

Ispunjene obrasce sa svim potrebnim privicima u digitalnom obliku možete dostaviti putem elektronske pošte na mail: opcina-visnjan@visnjan.hr

 

1. SOCIJALNA SKRB

Zahtjev za jednokratnu pomoć za rođenje djeteta

Zahtjev za jednokratnu pomoć za smrt u obitelji

 

2. NEKRETNINE

Obrazac-ovjera-međe

Zahtjev-za-urbanizaciju

 

3. DRŽAVNO POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

Obrazac 1-zahtjev

 

4.  ODSJEK ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE  I GRADNJU

1.Dopuna-zahtjeva-podneska

2. Gradevinska-dozvola-za-pripremne-radove

3. Izdavanje-ovjerene-preslike-prijepisa

4. Izdavanje-potvrde-da-se-za-gradevinu-ne-izdaje-akt-za-uporabu

5.Izdavanje-potvrde-o-dostavljenom-zavrsnom-izvjescu-nadzornog-inzenjera

6. Izdavanje-potvrde-o-podnesenom-zahtjevu

7. Izmjena-iili-dopuna-akta-rjesenja-potvrde

8. Potvrdivanje-samostalnih-uporabnih-cjelina-u-zgradi

9. Prijava-pocetka-ili-nastavka-gradenja

10. Prijava-pocetka-pokusnog-rada

11. Prijava-pocetka-radova-na-uklanjanju-gradevine

12. Uvid-u-gradevinsku-uporabnu-dozvolu-ili-drugi-spis

13. Zahtjev-za-izdavanje-dozvole-o-promjeni-namjene-i-uporabu-gradevine

14. Zahtjev-za-izdavanje-gradevinske-dozvole-za-koju-se-prema-posebnom-zakonu-izdaje-lokacijska-dozvola

15. Zahtjev-za-izdavanje-gradevinske-dozvole-za-koju-se-prema-posebnom-zakonu-ne-izdaje-lokacijska-dozvola

16. Zahtjev-za-izdavanje-izmjene-gradevinske-dozvole-u-promjeni-imena-investitora

17. Zahtjev-za-izdavanje-izmjene-ili-dopune-gradevinske-dozvole

18. Zahtjev-za-izdavanje-izmjene-ili-dopune-lokacijske-dozvole

19. Zahtjev-za-izdavanje-izvoda-iz-prostornog-plana

20. Zahtjev-za-izdavanje-lokacijske-dozvole

21. Zahtjev-za-izdavanje-lokacijske-informacije

22. Zahtjev-za-izdavanje-potvrde-o-uskladenosti-parcelacijskog-elaborata

23. Zahtjev-za-izdavanje-privremene-uporabne-dozvole

24. Zahtjev-za-izdavanje-rjesenja-o-utvrdivanju-gradevne-cestice

25. Zahtjev-za-izdavanje-uporabne-dozvole-do-1968

26. Zahtjev-za-izdavanje-uporabne-dozvole-do-2007

27. Zahtjev-za-izdavanje-uporabne-dozvole-za-gradevinu-dio-gradevine

28. Zahtjev-za-izdavanje-uvjerenja-o-statusu-namjeni-zemljista

29. Zahtjev-za-obavijest-o-pribavljanju-posebnih-uvjeta

30. Zahtjev-za-obavijest-o-uvjetima-za-izradu-glavnog-projekta

31. Zahtjev-za-ishodenje-potvrde-glavnog-projekta

Vrtić Vira Turistička zajednica Montens Političke stranke Usluga Višnjan

Vremenska prognoza