Javna nabava

IZJAVA  O SUKOBU INTERESA U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE

Izjava o sukobu interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi- Općina Višnjan

Plan javne nabave za 2012 godinu

PLAN NABAVE Općine Višnjan za 2012

Izmjene i dopune plana za 2012. godinu.

Izmjene i dopune PLANA NABAVE Općine Višnjan za 2012

 

Plan javne nabave za 2013 godinu

*Registar Ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2012.

REGISTAR ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2012

 

Plan javne nabave za 2014. godinu

PLAN NABAVE za 2014

Izmjene i dopune Plana nabave za 2014 g

*Registar Ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2013.

Registar ugovora o javnoj nabavi za 2013. godinu

 

Plan javne nabave za 2015. godinu

PLAN NABAVE za 2015. godinu

 

*Registar Ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2014. godini

Registar ugovora o javnoj nabavi za 2014. godinu

 

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2016. GODINU

Plan javne nabave za 2016. godinu

I. Dopune Plana nabave

I. Dopune Plana nabave pdf.

*Registar Ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2015. godini

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2015. godini

*Registar Ugovora o bagatelnoj nabavi zaključenih od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine

Registar ugovora o bagatelnoj nabavi zaključenih od 01.01.2015. do 31.12. 2015. godine

*Registar ostalih Ugovora  u 2015. godini

Registar ostalih ugovora u 2015. godini

 

Plan nabave za 2017. godinu

Plan-nabave-opcina-visnjan-za-2017-2

I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu:

I. -izmjene-i-dopune-plana-javne-nabave-za-2017-godinu

II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu:

II-Izmjene-i-dopune-plana-nabave-2017-opcina

III. Izmjene-i-dopune-plana-nabave-2017-opcina

*Registar Ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2016. godini

Registar-ugovora-o-javnoj-nabavi-i-okvirnih-sporazuma-u-2016-godini

*Registar Ugovora o bagatelnoj nabavi zaključenih od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine

Registar-ugovora-o-bagatelnoj-nabavi-za-razdoblje-od-1-1-2016-31-12-2016

Registar ostalih ugovora u 2016. godini

Registar ostalih ugovora u 2016. godini

 

Plan nabave za 2018. godinu

Plan-nabave-Opcina-Visnjan-2018

EOJN.pdf

I. Izmjena-i-dopuna-plan-nabave-opcina-visnjan-2018

 Plan nabave USLUGA VIŠNJAN d.o.o.

Plan-nabave-usluga-visnjan-2018

Plan nabave MONTENES d.o.o.

Plan-nabave-montenes-doo-2018

*Registar Ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2017. godini

Registar-ugovora-o-javnoj-nabavi-i-okvirnih-sporazuma-u-2017-godini

*Registar Ugovora ojednostavnoj nabavi zaključenih od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine

 

*Registar ostalih ugovora u 2017. godini

 

Plan nabave za 2019.

OPĆINA VIŠNJAN Plan-nabave-2019

 

Registar ugovora Općina Višnjan:

statisticko-izvjesce-registar-ugovora-2019

 

Planovi nabave 2020.

Plan-nabave-Opcina-Visnjan 2020. godina

Plan-nabave-VIRA-d-o-o-2020-godina

Plan-nabave-MONTENES 2020. godina

Plan-nabave-USLUGA VIŠNJAN-d-o-o-2020-godina

 

 

 

POSTUPCI JEDNOSTAVNE NABAVE:

Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluga izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Višnjan: 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA Nabava usluga izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Višnjan

 

Poziv za dostavu ponuda za izvošenje radova na sanaciji divljih odlagališta otpada “Dubrava” i “Palovac”

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA Izvođenje radova na sanaciji divljih odlagališta otpada Dubrava i Palovac

 

Poziv za dostavu ponuda za izvošenje radova na sanaciji divljih odlagališta otpada “Dubrava” i “Palovac” – ponovljeni postupak

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA Sanacija odlagališta otpada – ponovljeni postupak

 

OPĆINA VIŠNJAN 2017.

Poziv za dostavu ponuda za za nabavu bagatelne vrijednosti – jednostavnu nabavu za radove na sanaciji krovišta stambenog objekta u ulici Dr. S. Fortuna 4

Poziv-za-dostavu-ponuda-nabava-radova-na-sanaciji-krovista-stambenog-objekta-u-ulici-dr-s-fortuna-4

USLUGA VIŠNJAN d.o.o. 2018. 

Poziv-za-dostavu-ponuda-nabava-rabljenog-teretnog-vozila

 

OPĆINA VIŠNJAN 2018.

Poziv-za-dostavu-ponuda-nabava-rabljenog-motornog-vozila

Poziv-za-dostavu-ponuda-u-postupku-jednostavne-nabave-izvodenja-radova-na-sanaciji-divljih-odlagalista-otpada-palovac-i-dubrava

Poziv-za-dostavu-u-postupku-jednostavne-nabave-izvodenja-radova-na-sanaciji-divljeg-odlagalista-otpada-“Palovac”

 

MONTENES d.o.o. 2019.

Ponovljeni-poziv-za-dostavu-ponuda-nabava-autobusnih-cekaonica-i-koseva

Poziv-za-dostavu-ponuda-nabava-autobusnih-cekaonica-i-koseva

MONTENES d-o-o-Poziv-za-dostavu-ponuda-za-nabavu-rablenog-traktora

 

VIRA d.o.o. 2020. godina

Poziv-za-dostavu-ponuda-rabljena-ugostitelsjka-oprema

Odluka-o-produzenju-roka-za-dostavu-ponuda

Odluka-o-produzenju-roka-za-dostavu-ponuda-2

 

OPĆINA VIŠNJAN 2020.

Poziv-za-dostavu-ponuda-hitni-radovi-na-sanaciji-krova-zgrade-opcinske-uprave

Vrtić Vira Turistička zajednica Montens Političke stranke Usluga Višnjan

Vremenska prognoza